1/02/2556

ไวรัส Worm


ไวรัส Worm
Worm อ่านว่า "วอร์ม" มีการเรียกเป็นภาษาไทยว่า "หนอนอินเตอร์เน็ต" เป็นไวรัสประเภทหนึ่งที่ก่อกวน สามารถทำสำเนาตัวเอง (copy) และแพร่กระจายไปยังเครื่องคอมฯ เครื่องอื่นๆ ได้ ทำให้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว และในระบบเครือข่ายเสียหายมานักต่อนักแล้ว ไวรัส วอร์ม นี้ปัจจุบันมีหลากหลายมาก มีการแพร่กระจายของไวรัสได้รวดเร็วมาก ทั้งนี้เนื่องจากไวรัส วอร์ม จะสามารถแพร่กระจายผ่านทางอีเมล์ได้ ไม่ว่าจะเป็น Outlook Express หรือ Microsoft Outlook
การป้องกันอย่างหนึ่งสำหรับไวรัสประเภทนี้ คือ การ update โปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้
ไม่สามารถติดต่อระบบเครือข่ายได้
ไม่สามารถทำงานในระบบอินเตอร์เน็ตได้
Internet Explorer

Update to Internet Explorer 5.01 SP2
Update to IE 5.5 SP2
Update to IE 6.0
ตัวอย่างชื่อไวรัส

WORM_KLEZ.H
WORM_YAHA.K
WORM_OPASERV.E
WORM_KWBOT.C
WORM_FRETHEM.M
นอกจากนี้เรายังวิธีการป้องกันเบื้องต้นก็คือ การติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบไวรัส แบบ Realtime หมายถึงตรวจสอบอีเมล์ทุกครั้งที่เข้ามา ตรวจสอบเว็บไซท์ที่มีการแวะเวียนเข้าไป แบบอัตโนมัติ เป็นต้น และที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดเมล์ที่เราไม่รู้จัก หรือไม่แน่ใจ

บทความจากเว็บไซต์ it-guides.com